Công thức tính độ dài trung tuyến trong tam giác

Hướng dẫn giải

Công thức: 

\(m_a= \sqrt{\dfrac{b^2+c^2}{2}-\dfrac{a^2}{4}}\)

\(m_b= \sqrt{\dfrac{a^2+c^2}{2}-\dfrac{b^2}{4}}\)

\(m_c= \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}-\dfrac{c^2}{4}}\)

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Tiểu sử tóm tắt- Soạn văn lớp 11

       I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA TIỂU SỬ TÓM TẮT      Bản tiểu sử tóm tắt cần chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của người được giới thiệu.     II. CÁCH VIẾT TIỂU SỬ TÓM TĂTS      1. Chọn tài liệu  để viết tiểu sử tóm tắt       a. Học sinh kể

Soạn bài Chiều xuân- Soạn văn lớp 11

     1.BỨC TRANH CHIỀU XUÂN QUA NGỒI BÚT CỦA ANH THƠ HIỆN NÊN NHƯ THẾ NÀO? HÃY CHỈ RA NÉT RIÊNG CHO BỨC TRANH ĐÓ?    Chọn chiều mưa bụi, Anh Thơ có dịp nói được cái đặc sắc của thời tiết xứ Bắc. Nông thôn ta hồi đó thưa vắng cả nước hai mươi triệu dân, nền kinh tế tiểu nông càng khép kín xóm làng, c

Thư điện chúc mừng và thăm hỏi- soạn văn 9

CÂU 1:HOÀN CHỈNH LẦN LƯỢT BA BỨC THƯ ĐIỆN Ở MỤC III THEO MẪU SAU ĐÂY     Học sinh tưu làm CÂU 2. CÁC TÌNH HUỐNG VIẾT THƯ ĐIỆN CHÚC MỪNG    + Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ.    + Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử.    +

Công thức Logarit

Với \0 < N1, N2,N\ và \0 < a,b \neq 1 \ ta có: \logaN = M \Leftrightarrow N = a^M\ \logaa^M = M \ \a^{logaN}=N\ \N1^{logaN2} = N2 ^{loga N1}\ \logaN1.N2=logaN1 + logaN2\ \loga\dfrac{N1}{N2}=logaN1logaN2\ \logaN^\alpha=\alpha logaN\ \log{a^\alpha}N=\dfrac{1}{\alpha}logaN\ \logaN= \dfrac{logb

Định lí hàm số cosin

\a^2=b^2+c^2 2bccosA\ \b^2=a^2 + c^2 2accosB\ \c^2=a^2 +b^2 2abcosC\

Định lí hàm số sin

Định lí hàm số sin: \\dfrac{a}{sinA}=\dfrac{b}{sinB}=\dfrac{c}{sinC} = 2R\

Công thức tính diện tích tam giác

Các công thức tính diện tích tam giác: \S=\dfrac{1}{2}a.ha = \dfrac{1}{2}b.hb=\dfrac{1}{2}c.hc\ \S=\dfrac{1}{2}bc.sinA=\dfrac{1}{2}ac.sinB=\dfrac{1}{2}ab.sinC\ \S=p.r\ \S=\dfrac{abc}{4R}\ \S=\sqrt{ppapapc}\

Đạo hàm

   Các công thức đạo hàm: \x^\alpha'=\alpha.x^{{\alpha1}}\ \\sqrt{x}'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\ \\dfrac{1}{x}'=\dfrac{1}{x^2}\ \sinx'=cosx\ \cosx'=sinx\ \tanx'=\dfrac{1}{cos^2x}\ \cotx'=\dfrac{1}{sin^2x}\ \e^x'=e^x\ \lnx'=\dfrac{1}{x}\ \logax'=\dfrac{1}{x.lna}\ \u^\alpha'=\alpha.u^{\alpha 1}.