Đăng ký

Công thức chuyển động tròn đều

Công thức của chuyển động tròn đều:

(\(\varphi\): góc quay (rad);  \(l\): độ dài cung tròn;  \(R\): bán kính đường tròn;  \(\omega\): vận tốc góc(rad/s);  \(t\): thời gian quay được cung tròn  \(l\) )

       \(\varphi=\dfrac{l}{R}\)

       \(\omega=\dfrac{v}{R}\)

       \(v=\dfrac{l}{t}=\omega R\)