Đăng ký

Chu kỳ con lắc đơn treo thang máy

+) Con lắc treo vào thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên hoặc nhanh dần đều đi xuống với gia tốc a:

                  \(T'=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g-a}}\)

+) Con lắc treo vào thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên hoặc chậm dần đều đi xuống với gia tốc a:

                  \(T'=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g+a}}\)

Tham khảo thêm các công thức khác về bài toán con lắc đơn dưới đây:

Tần số góc, biên độ góc con lắc đơn

Hệ thức độc lập con lắc đơn

Xem thêm: Tổng hợp công thức vật lý 10 mới nhất

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào