Đăng ký

Chu kỳ con lắc đơn ở gia tốc g

Con lắc đơn có chu kỳ T ở nơi có gia tốc  \(g_1\), nhiệt độ \(t_1\). Khi đưa tới nơi có gia tốc  \(g_2\):

                  \(\dfrac{\Delta T}{T}=-\dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta g}{g}\)

Với  \(\Delta g=g_2-g_1\). Để con lắc chạy đúng giờ thì chiều dài dây thỏa mãn: \(\dfrac{l_1}{g_1}=\dfrac{l_2}{g_2}\)

Lưu ý:   +) Nếu  \(\Delta T\) > 0 thì đồng hồ chạy chậm

              +) Nếu  \(\Delta T\) <0 thì đồng hồ chạy nhanh

              +) Nếu  \(\Delta T\) =0 thì đồng hồ chạy đúng

              +) Thời gian chạy sai mỗi giây:  \(\theta=\dfrac{\begin{vmatrix} \Delta T \end{vmatrix}}{T}(s)\)

Xem thêm các công thức liên quan đến bài toán con lắc đơn:

Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực

Chu kỳ con lắc đơn treo thang máy

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm Tổng hợp các công thức vật lý 11 đầy đủ chi tiết nhất tại đây

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe