Đăng ký

Câu 4 trang 67 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?

Hướng dẫn giải

 Nhiều loại lá , mặt trên màu sậm hơn mặt dưới, là do các tế bào mặt trên chứa nhiều lục lạp hơn, mặt trên hứng ánh sáng mặt trời chế tạo chất hữu cơ.