Đăng ký

Câu 3 trang 67 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Lỗ khí có những chức năng gì? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Hướng dẫn giải

- Lỗ khí có chức năng trao đổi khí và thoát hơi nước.

- Đặc điểm phù hợp với chức năng :

+ Một lỗ khí gồm hai tế bào hình hạt đậu, có vách tế bào không đều.

+ Tế bào có vách ngoài mỏng hơn vách trong, giúp thực hiện sự đóng mở lỗ khí.