Câu 4 trang 47 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp. 

Hướng dẫn giải

  Các nguyên tố khoáng có ảnh hưởng đến hệ sắc tố quang hợp :

     - Fe tham gia vào quá trình tổng hợp pocfirin nhân diệp lục

     - Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.

Tags ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Có thể bạn quan tâm