Đăng ký

Câu 4 trang 167 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt, hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm ... các loại nấm mũ khác nhau.

Hướng dẫn giải

 Nấm mốc xanh, nấm nen, nấm rơm.

Tags