Đăng ký

Câu 1 trang 167 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

Hướng dẫn giải

Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.

Sợi mốc trong suốt, không màu , không có chất diệp lục, không có chất màu.

Mốc trắng sinh sản bằng bào tử.

Sợi nấm còn nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn.

Mỗi tế bào đều có hai ngăn và không có diệp lục.

Tags