Đăng ký

Câu 2 trang 167 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn ?

Hướng dẫn giải

Nấm giống vi khuẩn là không có chất diệp lục nên không thể tự tạo chất hữu cơ để sống.

Nấm và vi khuẩn đều hoại sinh và kí sinh.

Tags
shoppe