Đăng ký

Câu 4 trang 100 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Những cây có hoa nở về ban đêm như : nhài, quỳnh, dạ hương có những đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Hướng dẫn giải

Những cây có hoa nở về ban đêm như nhài , quỳnh, dạ hương thường có mùi thơm để thu hút sâu bọ.