Đăng ký

Câu 1 trang 100 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Thụ phấn là gì ?

Hướng dẫn giải

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.