Đăng ký

Câu 3 trang 100 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Hãy kể tên hai loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ . Tìm những đặc điểm phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ của mỗi hoa đó.

Hướng dẫn giải

Hoa mướp thụ phấn nhờ sâu bọ (ong). Hoa có màu vàng rực rỡ, hạt phấn to, đầu nhụy có chất dính.

Hoa cải cũng thụ phấn nhờ côn trùng (ong). Hoa có màu vàng rực rỡ , hạt phấn to , đầu nhụy có chất dính.