Đăng ký

Câu 3 trang 64 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao ?

Hướng dẫn giải

 Trai không thả mà tự nhiên xuất hiện trong ao nuôi là do ấu trùng trai đã kí sinh sẵn trên cơ thể cá nuôi nên cũng được sống và phát triển một cách ngẫu nhiên trong ao cá.

Tags