Đăng ký

Câu 2 trang 64 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước ?

Hướng dẫn giải

 Nhờ cơ chế lọc vụn hữu cơ. Động vật Nguyên sinh... có trong nước làm thức ăn, với quy mô rất lớn mỗi ngày trai có thể lọc khoảng 40 lít nước đã góp phần đáng kể trong việc làm trong lành nguồn nước bằng cơ chế sinh học không gây ảnh hưởng xấu và tốn kém gì.

Tags