Đăng ký

Câu 3 trang 145 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Hướng dẫn giải

Xoài cát Hòa Lộc : quả to , ngọt , hạt mỏng.

Bưởi Biên Hòa : quả to , ngọt.

Dưa hấu Gò Công : quả rất ngọt , đỏ đậm.

Lúa Nàng Hương : cho cơm dẻo thơm ngon.