Đăng ký

Câu 1 trang 145 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Hướng dẫn giải

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

Tùy theo mục đích sử dụng mà từ một loài cây dại ban đầu, con người đã tạo ra được nhiều thứ cây trồng khác xa và tốt hơn tổ tiên hoang dại của chúng.