Đăng ký

Câu 3 trang 127 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

So sánh với cây có hoa , rêu có gì khác ?

Hướng dẫn giải
Cây có hoa Rêu

- Có thân, lá, rễ thật

- Bộ phận sinh sản hoa có nhị và nhụy

- Có rễ giả

- Bộ phận sinh sản chỉ là túi bào tử