Đăng ký

Câu 1 trang 127 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Rêu là những thực vật đã có thân lá , nhưng cấu tạo vẫn đơn giản, thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Rêu sinh sản bằng bào tử