Đăng ký

Câu 2 trang 127 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo

Hướng dẫn giải

Giống : Đều có chứa diệp lục.

Khác :

Rêu Tảo

- Có màu xanh

- Có thân, rễ, lá

- Sống ở cạn

- Có cơ quan sinh sản

- Có nhiều màu

- Chưa phân hóa rõ

- Sống ở nước

- Chưa có

 

shoppe