Đăng ký

Câu 2 trang 85 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào ? Chức năng của mỗi loại là gì ?

Hướng dẫn giải

Lá biến thành gai xương rồng chống sự thoát hơi nước.

Lá cây đậu Hà Lan biến thành tua cuốn giúp cây bám vào trụ.

Lá vảy ở củ dong ta có chức năng bảo vệ.

Ở củ hành lá dự trữ chất hữu cơ.

Cây nắp ấm lá biến dạng để bắt côn trùng.