Đăng ký

Câu 1 trang 85 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì ?

Hướng dẫn giải

 Sự biến đổi hình dạng của lá ở một số loài cây để thích hợp với các chức năng khác trong những hoàn cảnh khác.

 Lá của một số cây xương rồng biến thành gai để chống sự thoát hơi nước.

shoppe