Đăng ký

Câu 2 trang 82 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

 Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Hướng dẫn giải

- Sự thoát hơi nước qua lá giữ cho lá không bị đốt nóng dưới ánh nắng Mặt trời.

- Sự thoát hơi nước qua lá giúp việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá.