Đăng ký

Câu 2 trang 154 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Hướng dẫn giải

Bò ăn cỏ,thỏ, nai, hươu ăn cỏ, voi ăn cỏ, gấu trúc ăn lá tre, ngựa ăn cỏ.