Đăng ký

Câu 1 trang 154 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

Hướng dẫn giải

Vai trò của thực vật đối với động vật:

+ Thực vật là nguồn thức ăn của động vật.

+ Thực vật là nơi ở và nơi sinh đẻ , trốn tránh kẻ thù của một số động vật.

+ Thực vật cung cấp oxi cho động vật hô hấp.