Đăng ký

Câu 2 trang 112 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết.

Hướng dẫn giải

Tên một số quả và hạt có thể tự phát tán : quả của cây hoa xác pháo, quả đậu bắp , quả cải.