Các cung liên kết đặc biệt

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Soạn văn lớp 11

CÂU 1: Hiện đại hóa văn học là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống thi pháp văn học trung đại và đổi mới theo hình thức của văn học phương Tây, có thể hội nhập với nền văn học hiện đại trên thế giới. Những nhân tố tạo điều kiện cho nền văn học Việt Nam từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng

Hướng dẫn soạn bài Chiếu cầu hiền

CÂU 1. ANH CHỊ HÃY CHO BIẾT BÀI CHIẾU GỒM CÓ MẤY PHẦN VÀ NỘI DUNG CỦA MỖI PHẦN. TỪ ĐÓ, HÃY KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT VĂN BẢN CẦU HIỀN.             Bài Chiếu cẩu hiến gồm có 3 phần:        Phẩn 1: Từ đầu đến ... trời sinh ra người hiền vậy: Thiên chức của người hiến là giúp vua giúp nước.    

Hướng dẫn soạn bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ( tác giả)

CÂU 1: NÊU NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ CUỘC ĐỜI NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. ANHCHỊ CẢM NHÂN SÂU SẮC VỀ ĐIỀU GÌ THÔNG QUA CUỘC ĐỜI NHÀ THƠ?    Nguyễn Đình Chiểu 18221888 hiệu là Hối Trai, người tỉnh Gia Định, xuất thân gia đình nhà Nho, thời niên thiếu trải qua nhiều bất hạnh. Năm 1843, đỗ tú tài. Năm 1846, ra Huế chu

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

CÂU 1. TRONG HAI CÂU THƠ DƯỚI ĐÂY, TỪ THÔI IN ĐẬM ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ SỬ DỤNG VỚI NGHĨA THẾ NÀO? Trong bài Khóc Dương Khuê, Nguyễn Khuyến viết:                                                    Bác Dương THÔI đã THÔI rồi,                                                    Nước mây man mác ngậm ngùi lòn

Hướng dẫn soạn bài Lẽ ghét thương

CÂU 1. ANH CHỊ HÃY ĐỌC CÁC CHÚ THÍCH, TÌM ĐIỂM CHUNG GIỮA CÁC ĐỜI VUA MÀ ÔNG QUÁN GHÉT VÀ NHỮNG CON NGƯỜI MÀ ÔNG QUÁN THƯƠNG. TỪ ĐÓ HÃY NHẬN XÉT VỀ CƠ SỞ CỦA LẼ GHÉT THƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU?     Vì chưng hay ghét cũng là hay thương ý nói: Biết ghét là vì biết thương. Vì t

Hướng dẫn soạn bài Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm

CÂU 1: ĐOẠN THƠ TRÌNH BÀY SỰ CẢM NHẬN VÀ LÍ GIẢI CỦA TÁC GIẢ VỀ ĐẤT NƯỚC. HÃY CHIA BỐ CỤC, GỌI TÊN NỘI DUNG TRỮ TÌNH CỦA TỪNG PHẦN, TÌM HIỂU TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI MẠCH SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC CỦA TÁC GIẢ TRONG ĐOẠN VĂN TRÊN.    Đoạn trích trình bày sự cảm nhận và lí giải của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước.