Các cung liên kết đặc biệt

Có thể bạn quan tâm

soạn bài Bố của Ximong- soạn văn 9

CÂU 1. HÃY XÁC ĐỊNH TỪNG PHẦN NẾU CHIA BÀI VĂN TRÊN THÀNH BỐN PHẦN CĂN CỨ VÀO DIỄN BIẾN CỦA TRUYỆN: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA XI MÔNG; PHI LÍP GẶP XI MÔNG VÀ NÓI SẼ CHO EM MỘT ÔNG BỐ; PHI LÍP ĐƯA XI MÔNG VỀ NHÀ TRẢ CHO CHỊ BLĂNG SỐT VÀ NHẬN LÀM BỐ CỦA EM; XI MÔNG ĐẾN TRƯỜNG NÓI VỚI CÁC BẠN LÀ CÓ BỐ

Ôn tập truyện- soạn văn 9

CÂU 1. LẬP BẢNG THỐNG KÊ TÁC PHẨM TRUYỆN HIỆN ĐẠI ĐÃ HỌC TRONG SÁCH NGỮ VĂN 9 CẢ HAI TẬP THEO MẪU DƯỚI ĐÂY:   Rôbin xơn ngoài đảo hoang Điphô Anh 1719 Cuộc sống vô cùng khó khăn của Rôbinxơn một mình ở nơi đảo hoang trên 10 năm ròng rã bộc lộ gián tiếp qua bức chân dung tự họa của nhân vật. Bố cùa X

Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. BÀI THƠ ĐƯỢC TRIỂN KHAI THEO TRÌNH TỰ CHUYẾN RA KHƠI CỦA ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ. DỰA VÀO TRÌNH TỰ ẤY, EM HÃY TÌM BỐ CỤC CỦA BÀI THƠ. HÃY NÊU KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ĐƯỢC MIÊU TẢ TRONG BÀI THƠ.     Bài thơ được triển khai theo trinh tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá. Dựa vào trình tự ấy t

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG BÙ NHAU: \\ALPHA \ và  \\Pi \alpha \ \sin\Pi \alpha = sin\alpha \ \cos\Pi \alpha = cos\alpha \ \tan\Pi \alpha = tan\alpha \ \cot\Pi \alpha = cot\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG PHỤ NHAU \\ALPHA \ VÀ \\DFRAC{\PI }{2} \ALPHA \ \sin\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cos\alpha \ \cos\dfrac{\Pi }{2} \alpha = sin\alpha \ \tan\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cot\alpha \ \cot\dfrac{\Pi }{2} \alpha = tan\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG HƠN,KÉM NHAU \\PI \  \\ALPHA \ VÀ \\PI + \ALPHA \ \sin\Pi + \alpha = sin\alpha \ \cos\Pi + \alpha = cos\alpha \ \tan\Pi + \alpha = tan\alpha \ \cot\Pi + \alpha = cot\alpha \

Công thức cộng lượng giác

\sinx \pm y = sinx.cosy \pm cosx.siny\ \cosx \pm y = cosx.cosy \pm sinx.siny\ \tanx \pm y = \dfrac{tanx \pm tany} {1\mp tanx.tany}\

Công thức nhân đôi lượng giác

\sin2x = 2sinx.cosx\ \cos2x = cos^2x sin^2x = 2cos^2x 1 = 1 2sin^2x\ \cos^2x = \dfrac{1 + cos2x} {2}\ \sin^2x = \dfrac{1 cos2x} {2}\ \tan2x= \dfrac{2tanx} {1 tan^2x}\