Các cung liên kết đặc biệt

Hướng dẫn giải

   Hai cung hơn,kém nhau \(\Pi \) ( \(\alpha \) và \(\Pi + \alpha \))

\(sin(\Pi + \alpha ) = -sin\alpha \)

\(cos(\Pi + \alpha ) = -cos\alpha \)

\(tan(\Pi + \alpha ) = tan\alpha \)

\(cot(\Pi + \alpha ) = cot\alpha \)

Có thể bạn quan tâm

soạn bài Bố của Ximong- soạn văn 9

CÂU 1. HÃY XÁC ĐỊNH TỪNG PHẦN NẾU CHIA BÀI VĂN TRÊN THÀNH BỐN PHẦN CĂN CỨ VÀO DIỄN BIẾN CỦA TRUYỆN: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA XI MÔNG; PHI LÍP GẶP XI MÔNG VÀ NÓI SẼ CHO EM MỘT ÔNG BỐ; PHI LÍP ĐƯA XI MÔNG VỀ NHÀ TRẢ CHO CHỊ BLĂNG SỐT VÀ NHẬN LÀM BỐ CỦA EM; XI MÔNG ĐẾN TRƯỜNG NÓI VỚI CÁC BẠN LÀ CÓ BỐ

Hợp đồng- soạn văn 9

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng: + Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán. + Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu. + Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.                          

Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. BÀI THƠ ĐƯỢC TRIỂN KHAI THEO TRÌNH TỰ CHUYẾN RA KHƠI CỦA ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ. DỰA VÀO TRÌNH TỰ ẤY, EM HÃY TÌM BỐ CỤC CỦA BÀI THƠ. HÃY NÊU KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ĐƯỢC MIÊU TẢ TRONG BÀI THƠ.     Bài thơ được triển khai theo trinh tự chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá. Dựa vào trình tự ấy t

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG BÙ NHAU: \\ALPHA \ và  \\Pi \alpha \ \sin\Pi \alpha = sin\alpha \ \cos\Pi \alpha = cos\alpha \ \tan\Pi \alpha = tan\alpha \ \cot\Pi \alpha = cot\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG PHỤ NHAU \\ALPHA \ VÀ \\DFRAC{\PI }{2} \ALPHA \ \sin\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cos\alpha \ \cos\dfrac{\Pi }{2} \alpha = sin\alpha \ \tan\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cot\alpha \ \cot\dfrac{\Pi }{2} \alpha = tan\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   CUNG HƠN KÉM \\DFRAC{\PI }{2}\ \cos\dfrac{\Pi }{2} + x = sinx\ \sin\dfrac{\Pi }{2} + x = cosx\

Công thức cộng lượng giác

\sinx \pm y = sinx.cosy \pm cosx.siny\ \cosx \pm y = cosx.cosy \pm sinx.siny\ \tanx \pm y = \dfrac{tanx \pm tany} {1\mp tanx.tany}\

Công thức nhân đôi lượng giác

\sin2x = 2sinx.cosx\ \cos2x = cos^2x sin^2x = 2cos^2x 1 = 1 2sin^2x\ \cos^2x = \dfrac{1 + cos2x} {2}\ \sin^2x = \dfrac{1 cos2x} {2}\ \tan2x= \dfrac{2tanx} {1 tan^2x}\