Đăng ký

Bài 2 trang 27 SGK Địa lí 6

Đề bài

Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?

Hướng dẫn giải

Vào những ngày 21-3 và 23-9, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng mặt trời như nhau. Vì vào những ngày này, ánh sáng mặt trời vuông góc với Xích đạo lúc 12 giờ trưa. 

shoppe