Đăng ký

Bài 1 trang 122 SGK Sinh 12

Đề bài

Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

Hướng dẫn giải

Con bọ có hình dạng như chiếc lá, giúp chúng tránh được kẻ thù

Bọ que có hình dạng như cành cây, giúp chúng rình mồi và tránh kẻ thù