Công thức tính tỷ khối hơi của chất A đối với chất B

Hướng dẫn giải

Khi biết khối lượng mol của hai chất A và B thì tỷ khối hơi được tính theo công thức sau:

\(d_\frac{A} {B}=\dfrac {M_A} {M_B}\)    ;    \(d_\frac{A} {kk}= \dfrac{M_A} {29}\)      Đo cùng điều kiện V,T,P

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Ôn tập phần làm văn- Soạn văn lớp 11

                      L. NỘI DUNG ÔN TẬP Thống kê phân loại và hệ thống hóa các bài học làm văn trong sách giáo khoa Ngữ văn 11. Trình bày quan niệm, yêu cầu và cách thức tiến hành các thao tác lập luận: so sánh, phân tích, bác bỏ và bình luận. Yêu cầu và cách thức tóm tắt văn bản nghị luận. Yêu

Soạn bài Ôn tập phần tiếng việt- Soạn văn lớp 11

   BÀI TẬP 1    Sở dĩ nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì: Trong ngôn ngữ có những yếu tố chung cho tất cả mọi cá nhân trong xã hội âm, tiếng, từ, cụm từ cố định... Trong ngôn ngữ có những quy tắc và phương thức chung cho mọi cá nhân trong xã hội. Ngôn ngữ dùng làm phương tiện giao tiếp c

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt - Soạn văn lớp 9

I. ÔN LẠI NỘI DUNG CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI BÀI TẬP 1 Phương châm về lượng. Phương châm về chất. Phương châm quan hệ. Phương châm cách thức. Phương châm lịch sự. Xem lại BÀI 1 và BÀI 2 sách NGỮ VĂN 9 tập 1 Bài tập 2 Kể một tình huống giao tiếp trong dó một hoặc một số phương châm nào đó không được

Soạn bài Lặng lẽ Sa Pa - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. NHẬN XÉT VỀ CỐT TRUYỆN VÀ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN CỦA TRUYỆN NGẮN LẶNG LẼ SA PA. TÁC PHẨM NÀY, THEO LỜI TÁC GIẢ, LÀ MỘT BỨC CHÂN DUNG. ĐÓ LÀ BỨC CHÂN DUNG AI, HIỆN LÊN TRONG SUY NGHĨ CÁI NHÌN CỦA NHÂN VẬT NÀO?    Truyện được trần thuật chủ yếu theo điểm nhìn và ý nghĩ của nhân vật ông họa sĩ. Bởi v

Công thức tính khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp

Ta có công thức tính khối lượng mol trung bình như sau:   \MX=\dfrac {mX} {nX}= \dfrac {M1n1+M2n2+...} {n1+n2+...}=\dfrac {M1V1+M2V2+...} {V1+V2+...}\

Công thức tính nồng độ phần trăm(C%)

Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau: \C\%=\dfrac { m{ct}} {m{dd}}.100\                                                                         \m{ct}\: Khối lượng chất hòa tan g.                                          \m{dd}=m{ct}