Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đầy đủ và chi tiết nhất