Đăng ký

Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn học sinh không nên bỏ qua

Nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn:

 \(Q= R.I^2.t \ (J)\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào