Đăng ký

Công thức tính khối lượng mol trung bình của một hỗn hợp

Ta có công thức tính khối lượng mol trung bình như sau:

 

\(M_X=\dfrac {m_X} {n_X}= \dfrac {M_1n_1+M_2n_2+...} {n_1+n_2+...}=\dfrac {M_1V_1+M_2V_2+...} {V_1+V_2+...}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe