Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

"Chiếu khuyến nông ” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

Quang Trung ban bố Chiếu khuyến nông, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại thanh bình.

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 4

Những chính sách về kinh tế và văn hoá, giáo dục của vua Quang Trung: Ban bố Chiếu khuyến nông Đúc tiền mới, mở cửa biên giới Đề cao chữ Nôm Ban bố Chiếu lập học

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 4

Quang Trung ban hành các chính sách về kinh tế và văn hoá là vì:  Sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt, loạn lạc đã làm cho kinh tế đất nước bị tàn phá nặng nề. Đời sống nhân dân cực khổ. Văn hóa giáo dục không phát triển. Vua mong muốn có thể phát triển kinh tế, góp phần giữ vững chủ quyền dân tộc,

Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu " như thế nào ?

 “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu . Đó là ý tưởng nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung nói riêng và của triều đại Tây Sơn nói chung khi được thành lập trên cơ sở một phong trào nông dân rộng rãi chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Công cuộc xây dựng đất nước sau chiến thắng giặc Mãn Thanh đ

Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?

Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước. Mong muốn của vua Quang Trung là nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Việc vua Quang Trung cho mở cửa biên giới với nhà Thanh và mở cửa biển của nước ta có lợi gì ?

Để việc mua bán được thuận tiện, Quang Trung cho đúc đồng tiền mới. Đối với nước ngoài, Quang Trung yêu cầu nhà Thanh mở cửa biên giới, cho dân hai nước tự do trao đổi hàng hoá. Đồng thời cho mở cửa biển để thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!