Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 4

Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán. Bắt nhân dân ta cống nạp những sản vật quý, chúng áp bức, bóc lột đày ải ép dân ta khuất phục

Bài 2 trang 18 SGK Lịch sử 4

Không chịu khuất phục, nhân dân ta vẫn gìn giữ được các phong tục truyền thống vốn có như ăn trầu, nhuộm răng, mở các lễ hội mùa xuân với những cuộc đua thuyền, đánh vật và hát những làn điệu dân ca. Đồng thời, dân ta cũng biết tiếp thu nghề làm giấy, làm đồ thuỷ tinh, làm đồ trang sức bằng vàng, bạ

Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4

Các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đỏ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc  

Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?

Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng. Chúng đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người H

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!