Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 21 SGK Lịch sử 4

Cuộc khởi nghĩa nổ ra trong hoàn cảnh: Đầu thế kỉ I, nước ta bị nhà Hán đô hộ. Thái thú quận Giao Chì là Tô Định nổi tiếng tham lam, tàn bạo. Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là T

Bài 2 trang 21 Lịch sử 4

Phố Hai Bà Trưng Hà Nội Đường Hai Bà Trưng TP. Hồ Chí Minh Đền thờ Hai Bà Trưng Mê Linh Hà Nội

Em hãy trình bày tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng theo lược đồ trên

Mùa xuân năm 40, tại cửa sông Hát Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh. Từ Mê Linh, nghĩa quân tiến xuống đánh chiếm cổ Loa Đông Anh, Hà Nội ; rồi từ Cổ Loa, tấn công Luy Lâu Thuận Thành, Bắc Ninh, trung tâm của chính quyền đô hộ và

Hai Bà Trưng kêu gọi nhân dân khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào ?

Hai chị em là Trưng Trắc, Trưng Nhị. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, hai chị em sớm có lòng căm thù quân xâm lược. Trưng Trắc cùng chồng là Thi Sách liên kết với các thủ lĩnh khác chuẩn bị cùng nổi dậy. Chính lúc đó, Thi Sách bị Tô Định bắt và giết hại Hai Bà Trưng càng quyết tâm khở

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!