Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 60 SGK Lịch sử 4

Mùa xuân năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ lên vùng Tây Sơn thượng đạo nay thuộc An Khê, Gia Lai lập căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa chống chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong. Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăn

Bài 2 trang 60 SGK Lịch sử 4

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, làm chủ toàn bộ vùng đất Đàng Trong, Nguyễn Huệ quyết định tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn. Đó là năm 1786. Trong khi đó, quân thuỷ và quân bộ của Nguyễn Huệ tiến như vũ bão về phía Thăng Long, chẳng mấy chốc đã đến Nam Dư. 

Bài 3 trang 60 SGK Lịch sử 4

Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê năm 1786, mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!