Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) - Lịch sử lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 23 SGK Lịch sử 4

Quân Nam Hán đưa một đạo quân rất đông do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy. Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng Quảng Ninh tiến vào nước ta. Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng. Quân Nam Hán đến cửa sông vào lúc thuỷ triề

Bài 2 trang 23 SGK Lịch sử 4

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc. Kết quả: Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) - Lịch sử lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!