Đăng ký

Vai trò và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người. (Dàn ý)

346 từ

Vai trò và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người. (Dàn ý)

a) Mở bài:
Giới thiệu vai trò và ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đối với cuộc sống con người.

b) Thân bài:
Lập luận chặt chẽ, rõ ràng, nêu được những ý chính:
- Khái niệm môi trường thiên nhiên: Thiên nhiên là toàn bộ thế giới tự nhiên tạo nên môi trường sinh hoạt cho con người (bầu trời, rừng, biển, sông, núi, cây cỏ, chim muông...).
- Vai trò của môi trường thiên nhiên:
+ Thiên nhiên luôn là người bạn tốt, là nguồn sống bất tận của con người (không khí, thức ăn, nước uống, năng lượng,...) luôn cần cho sự sống.
+ Mọi hành động huỷ diệt thiên nhiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người.

+ Suy nghĩ về trách nhiệm của mọi người và bản thân.
 
c) Kết bài:
Bảo vệ môi trường thiên nhiên là trách nhiệm và quyền lợi của con người.

shoppe