Đăng ký

Dàn bài trình bày tác hại của một trong các tệ nạn xã hội

1,042 từ

Hãy viết một bài nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma tuý hoặc tiếp xúc với văn hoá phẩm không lành mạnh. (Dàn bài)

a) Yêu cầu
- Đề bài yêu cầu viết một bài nghị luận. Như vậy, có thể kết hợp giải thích với chứng minh vấn đề.
- Giải thích và chứng minh cho người đọc hiểu tác hại của một tệ nạn cụ thể nào đó. Ví dụ: tệ cờ bạc, tệ ma tuý hoặc sử dụng văn hoá phẩm đồi trụy.
- Dẫn chứng lấy từ thực tế đời sống.

b) Gợi ý
- Cần tham khảo một số bài viết về các tệ nạn xã hội trên báo chí trong sách giáo khoa,... để lập luận có cơ sở chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, chính xác.
- Nên chọn viết về một tệ nạn mà mình hiểu kĩ tác hại của nó thì bài viết sẽ có sức thuyết phục.

- Cần giải thích cách hiểu về tệ nạn xã hội. Vì sao cờ bạc (ma tuý...) lại là tệ nạn xã hội, nó gây tác hại thế nào với bản thân, gia đình, cộng đồng; nói “không” với ma tuý... cụ thể là thế nào?
- Dẫn chứng đưa ra phải chính xác, tiêu biểu, (chỉ cần nêu con số, sự việc, hậu quả, không cần kể tỉ mỉ như một câu chuyện về ma tuý mà chỉ cần tóm tắt).
- Mục đích bài viết là làm người đọc hiểu tác hại của tệ nạn đó, có ý thức quyết tâm tránh xa tệ nạn, do đó cần sử dụng linh hoạt các yếu tcf kết hợp với nghị luận như: tự sự, miêu tả, biểu cảm...

c) Lập dàn ý
Mở bài
 Một thực trạng đáng buồn hiện nay của xã hội: nhiều loại tệ nạn xã hội không ngừng xuất hiện và gia tăng.
- Trong đó, ma tuý là một tệ nạn nguy hiểm.
(hoặc: có thể dẫn từ một mẩu tin về việc xã hội tăng cường phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội)
 
Thân bài
* Thế nào là tệ nạn xã hội? (dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết trong sách vở, qua các phương tiện thông tin tuyên truyền).
* Tác hại của những tệ nạn xã hội
- Với bản thân người tham gia vào tệ nạn.
+ Về sức khoẻ.
+ Về thời gian.
+ Về nhân cách.
- Với gia đình những người bị lôi kéo vào tệ nạn.
+ Về kinh tế.
+ Về tinh thần.
- Với xã hội.
+ Về an ninh xã hội.
* Hãy nói “không” với các tệ nạn, thái độ và hành động cụ thể.
- Tự bảo vệ mình khỏi hiểm hoạ ma tuý và những tệ nạn xã hội.

- Với người đã trót lầm lỡ cần có nghị lực, quyết tâm từ bỏ.
- Với cộng đồng.
+ Giúp đỡ họ từ bỏ các tệ nạn.
+ Ngăn chặn tệ nạn.
 
Kết bài:
Quyết tâm vì một xã hội an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn.

shoppe