Đăng ký

Tổng hợp kiến thức Acsimet chính xác nhất

Bài viết này Cunghocvui tổng hợp tất cả những kiến thức vật lý liên quan đến Acsimet như lực đẩy Acsimet là gì, cách tính lực đẩy Acsimet chuẩn nhất và một số bài tập vận dụng ở cuối bài.

Lực đẩy Acsimet

I) Lực đẩy Acsimet

1) Khái niệm

Lực đẩy Acsimet là lực tác động bởi một chất lưu lên vật đặt trong chất lưu đó. (Chất lưu là chất lỏng và chất khí)

2) Phương, hướng so với trọng lực

- Phương: Cùng phương

- Hướng: Ngược hướng

3) Ví dụ: Khi ta đặt tay(vật) vào chậu nước(chất lỏng), ta sẽ thấy tay bị nước đẩy thẳng từ dưới lên bằng một lưu lực có độ lớn đúng bằng trọng lượng của phần nước mà tay chiếm chỗ.

II) Công thức

1) Công thức tính lực đẩy Acsimet

 \(F_A=d.V\)

Trong đó: 

\(F_A\): Lực đẩy Acsimet

- d: Trọng lượng riêng của chất lỏng

- V: Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

2) Trường hợp xảy ra:

Với công thức trên xảy ra ba trường hợp:

Tàu chịu tác động của lực Acsimet

- TH1: P > F thì vật sẽ bị chìm xuống dưới.

- TH2: P = F thì vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng (cân bằng)

- TH3: P < F thì vật sẽ chuyển động lên trên.

III) Ứng dụng:

Khí cầu

- Trong thực tế: Thiết kế tàu, thuyền.

- Trong tự nhiên: Khi cá muốn nổi lên mặt nước bong bóng khí sẽ căng để tăng thể tích làm cho lực đẩy tăng lên giúp cá nổi cao hơn và ngược lại khi chìm xuống mặt nước.

- Đặc biệt: Sản xuất khinh khí cầu, đây là trường hợp đặc biệt của lực đẩy Acsimet trong không khí.

IV) Luyện tập

Bài tập 1: Một quả cầu sắt rỗng nổi trong nước. Tìm thể tích phần rỗng biết khối lướng của quả cầu là 500g. Khối lượng riêng của sắt là \(7,8g/cm^3\) và nước ngập 2/3 thể tích quả cầu.

Hướng dẫn:

Gọi \(V_1\): Thể tích bên ngoài quả cầu

         \(V_2\): Thể tích phần rỗng bên trong

Áp dụng công thức lực đẩy Acsimet \(\Rightarrow \) \(V_2\)= 658,9 \(cm^3\)

Bài tập 2: Một quả cầu bằng đồng có khối lượng 100g thể tích 20\(cm^3\). Biết khối lượng riêng của đồng là 8900 \(kg/m^3\), trọng lượng riêng của nước là 10000 \(N/m^3\)

a) Hỏi quả cầu rỗng hay đặc?

b)Thả vào nước nó nổi hay chìm?

Hướng dẫn:

a) Quả cầu bị rỗng ruột.

b) Quả cầu sẽ chìm khi thả vào nước.

Bài tập 3: Một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 10cm được thả vào trong nước, phần khối gỗ nổi lên mặt nước có độ dài \(l_0\)= 3cm. Biết trọng lượng riêng của nước là \(d_n = 10.000N/m^3\), tính khối lượng riêng của gỗ.

Hướng dẫn:  \(D_g=700kg/m^3\)

Trên đây là bài viết tổng hợp kiến thức về lực đẩy Acsimet, cách tính lực đẩy Acsimet và một số bài tập vận dụng. Hãy comment đáp án của bạn cũng như những thắc mắc cần giải đáp ở dưới bài viết này, chúc các bạn học tập tốt <3