Đăng ký

Công thức lực đẩy Ác-si-mét

+) Công thức lực đẩy Ác-si-mét: 

(\(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng  \((N/m^3)\);  \(V\): thể tích phần chìm trong chất lỏng)

             \(F_b=d.V=\rho gV\)