Đăng ký

Tổng hợp công thức liên hệ giữa các điện áp vật lý không nên bỏ qua

+ Hai đầu R có điện áp hiệu dụng \(U_R\)

+ Hai đầu L có điện áp hiệu dụng \(U_L\)

+ Hai đầu C có điện áp hiệu dụng \(U_C\)

-> Điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch 

\(U = \sqrt{U_R^2+(U_L-U_C)^2}\)

-> Độ lệch pha của u so với i:

\(tg \varphi = \dfrac{U_L-U_C}{U_R}\)

-> Hệ số công suất mạch:

\(cos \varphi =\dfrac{U_R}{U}\)

Khi cuộn dây có điện trở trong:

\(U=\sqrt{(U_R+U_r)^2+(U_L-U_C)^2}\)

Cuộn dây có:

\(U_d= \sqrt{U_r^2+U_L^2}\)

\(tg \varphi = \dfrac{U_L}{U_r}\) ; \(cos \varphi = \dfrac{U_r}{U_d}\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào