Đăng ký

Thể Hịch là gì? Nêu ví dụ về các tác phẩm được viết theo thể Hịch

318 từ Văn mẫu

Hịch là một trong những thể văn cổ. Về nội dung là lời kêu gọi chiến đấu, nêu cao chính nghĩa, vạch trần bộ mặt tham lam, tàn bạo cúa quân thù, nhằm khích lệ tình cảm, tinh thần của quần chúng để tập hợp lực lượng chiến đấu. Vua chúa, tướng lĩnh, thủ lĩnh một phong trào mới viết hịch, về hình thức nghệ thuật, hịch thường được viết bằng văn xuôi cổ (văn biền ngẫu) có đối; giọng văn mạnh mẽ, hùng hồn.

Trong lịch sử nưởc ta có nhiều bài hịch nối tiếng như: “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, Hịch đánh chúa Nguyễn của Tây Sơn, Hịch đánh quân Thanh của Quang Trung, Hịch Cần Vương đánh Pháp, v.v... "Lời kên gọi tổ quốc kháng chiến”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mang ý nghĩa như những bài hịch đánh Pháp và chống Mĩ xâm lược.