Đăng ký

Tất tần tật về hô hấp thực vật chính xác nhất

Ở bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức lý thuyết về hô hấp ở thực vật (hay hô hấp ở cây xanh là gì), sự khác nhau giữa quá trình quang hợp và hô hấp của cây, sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật, vai trò của oxi đối với hô hấp của cây

Hô hấp ở cây xanh

I) Khái quát kiến thức

1) Khái niệm hô hấp ở cây là gì?

Hô hấp thực vật (hay hô hấp ở cây) là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống.

2) Phương trình hô hấp thực vật

\(C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + NL (t^0 + ATP)\)

3) Vai trò của oxi đối với hô hấp của cây (thực vật)

- Duy trì nhiệt độ thuận lời cho các hoạt động sống của cơ thể do năng lượng được thải ra ở mức cần thiết.

- Những năng lượng được tích lũy trong ATP được dùng để vận chuyển chất trong cây, giúp sinh trường, tổng hợp chất hữu cơ, tái tạo những hư hại ở tế bào...

- Các sản phẩm được tạo ra là nguyên liệu của các quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

4) Sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật

Sơ đồ quá trình hô hấp ở thực vật

II) Sự khác nhau giữa quá trình quang hợp và hô hấp của cây

Ta sẽ lập bảng so sánh sự khác nhau của quá trình quang hợp và hô hấp của cây.

  Quá trình quang hợp Quá trình hô hấp
Nhiệm vụ Tạo ra thức ăn bằng cách chuyển hóa các chất cần thiết thành đường gluczo. Phân rã thức ăn để lấy năng lượng cho cây.
Chất tham gia Nước + Cacbon đioxit + Ánh sáng Đường glucozo + oxi
Chất sản phẩm Đường glucozo + oxi

Nước + Cacbon đioxit + năng lượng ATP

Nơi diễn ra Diễn ra tại lục lạp trong lá của thực vật. Diễn ra ở mọi tế bào của thực vật.
Chất xúc tác Cần ánh sáng mặt trời để tạo ra glucozo Cần oxi để phân giải glucozo

III) Luyện tập

Hãy vận dụng những kiến thức Cunghocvui đã trang bị cho bạn về hô hấp ở cây xanh là gì, quá trình hô hấp ở thực vật, vai trò của oxi đối với hô hấp của cây, sự khác nhau giữa quá trình quang hợp và hô hấp của cây để trả lời các câu hỏi dưới đây.

Câu 1: Trình bày định nghĩa hô hấp ở cây xanh là gì, viết phương trình hô hấp thực vật.

Câu 2: Hãy nêu ra những vai trò của oxi đối với hô hấp của cây.

Câu 3: Trình bày sự khác nhau giữa quá trình quang hợp và hô hấp của cây.

Xem thêm >>> Hướng dẫn giải bài tập SGK

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã tổng hợp được về hô hấp ở thực vật, hãy để lại câu trả lời của bạn về câu hỏi ở phần luyện tập ở dưới comment. Thấy hay hãy like và share nhé!

shoppe