Đăng ký

Soạn bài: Văn bản tổng kết (Siêu ngắn)

1,060 từ Soạn bài

- Văn bản tổng kết thực tiễn: văn bản tổng kết năm học, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thể thao,...

- Văn bản tổng kết phần tri thức: tổng kết phần tiếng Việt, tổng kết phần tập làm văn, tổng kết phần văn học dân gian,...

Câu 1 (trang 174 - 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a,

- Văn bản thuộc lại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

- Văn bản thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b,

Mục đích: nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện số 2 Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

- Yêu cầu: chính xác, khách quan

- Bố cục: 3 phần

Phần mở đầu - Phần nội dung - Phần kết thúc:

- Nội dung chính: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,...

Câu 2 (trang 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a.

- Bài tổng kết thuộc văn bản tổng kết tri thức.

- Phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.

- Mục đích bài tổng kết: hệ thống hóa lại kiến thức.

- Nội dung: ôn tập, củng cố lại những kiến thức, rèn luyện kĩ năng.

Câu 3 (trang 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

Yêu cầu Mục đích Nội dung
+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.
+ Lần lượt viết các phần: mở đầu, nội dung báo cáo, kết thúc.
+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.
+ nội dung tổng kết xác thực, khách quan.
+Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận.
+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc.
+ Văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc các thành tựu nghiên cứu đã đạt được.
+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,...
+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

b. Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

Câu 1 (trang 176 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a. Văn bản đã đạt được những yêu cầu của một văn bản tổng kết:

- Bố cục rõ ràng, rành mạch, đảm bảo được đầy đủ các phần của một văn bản tổng kết.

- Cách diễn đạt thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Trong phần bị lược bớt, tác giả đã dẫn ra những sự việc mà chi đoàn đã thực hiện được về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc bồi dưỡng kết nạp đoàn viên hoặc củng cố chất lượng đoàn viên,..., những số liệu thực về kết quả hoạt động tình nguyện.

c. Văn bản tổng kết còn thiếu các nội dung:

- Tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản.

- Địa điểm, thời gian (ngày, tháng viết tổng kết).

Câu 2 (trang 177 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

Để viết một bài tổng kết phần Văn học cần chú ý các nội dung:

- Thống kê các văn bản đã học.

- Phân loại văn bản theo đặc điểm riêng (theo thể loại, theo thời gian, theo từng thời kì lịch sử...).

- Nêu những đặc sắc về giá trị nghệ thuật và nội dung của từng tác phẩm.

- Lập bảng thống kê các tác phẩm đã học.

Xem tiếp các bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn:

Loạt bài Soạn văn lớp 12 siêu ngắn | Tác giả - Tác phẩm Văn lớp 12 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12.