Đăng ký

Soạn bài Trợ từ , thán từ - Soạn văn lớp 8

563 từ Soạn bài

I. TRỢ TỪ

a) Nghĩa của các câu sau

-   Nó ăn hai bát cơm.

-   Nó ăn những hai bát cơm.

-   Nó ăn có hai bát cơm.

Có khác nhau: Câu 1 trung tính không biếu thị thái độ của người nói đối với sự việc.

Câu 2 và 3 có biếu thị thái độ của người nói đối với sự việc vì có thêm từ những, từ có: Từ những có. thêm ý là nhiều, là vượt, mức bình thường. Từ  thêm ý là ít, là không đạt mức bình thường.

b) Các từ những và có ở các ví dụ trên biểu thị thái độ đánh giá sự việc được nói đến trong câu.

II THÁN TỪ

a)  “Này”, “A” và “Vàng” trong hai đoạn trích tác phẩm của Nam Cao và Ngô Tất Tố.

III. LUYỆN TẬP

♦ Bài tập 1

-   Là trợ từ: chính (a), ngang (c), là (e), những (h).

-   Không phải trợ từ: chính (b), ngay (d), là (đ), những (g)

♦ Bài tập 2 

-   Lấy :  làm cho gọi là đủ

-   Nguyên : toàn vẹn , không sai , không khác 

-   Cả : gồm hết , tóm hết

-   Cúi : liền , luôn , không thôi

♦ Bài tập 3 :

a) này , à

b) ấy

d) chao ôi

e) hỡi ơi

♦ Bài tập 4 

a) -  Kìa : Tiếng chỉ vào vật gì ở xa

    -  Ha ha : Tiếng reo mừng

    -  Ái ái : Tiếng kêu đau

b)  Than ôi !  Tiếng kêu tỏ ý thương tiếc

♦ Bài tập 5

Nên dùng thán từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

♦ Bài tập 6

Câu tục ngữ này khuyên chúng ta cách dùng thán từ gọi đáp biểu thị sự lễ phép.