Đăng ký

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề

348 từ Soạn bài

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

   - Nhu cầu của con người cần thiết có đời sống vât chất và tinh thần đầy đủ đó là hạnh phúc.

   - Hạnh phúc là được làm theo ý thích của mình, không bị phụ thuộc vào ai, vào bất cứ điều gì.

   - Hạnh phúc là kiếm được nhiều tiền vì có tiền mới có thể mua được nhiều thứ.

   - Hạnh phúc là sống cống hiến và hưởng thụ một cách hợp lí.

   - Hạnh phúc là sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân với hạnh phúc cộng đồng.

   - Hạnh phúc mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.

Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ Văn 12 Tập 1):

   - Xác định chủ đề: Con đường lập thân của học sinh THPT.

   - Bày tỏ ý kiến của mình về quan niệm “Vào đại học là cách lập thân duy nhất của thanh niên”.

   - Vào đại học là ước mơ, là nguyện vọng chính đáng của học sinh thanh niên.

   - Tuy nhiên không phải vào đại học là cách lập thân duy nhất bởi:

       + Không phải mọi thanh niên đều có khả năng vào đại học.

       + Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có thể không theo học đại học mà có thể theo học ở các trường dạy nghề, tùy theo năng lực, sở trường của mình.